اعلام نتایج قسمت فینال - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله فینال

اعلام نتایج قسمت فینال

خانم فاطمه عبادی
آقای محمد زارع
آقای پارسا خائف
آقای سعید فتحی روشن
گروه دختران نینجا

مشاهده اعلام نتایج قسمت فینال از فصل اول برنامه عصر جدید

فاطمه عبادی

فاطمه عبادی
طراحی و نقاشی

نفر اول فینال عصر جدید 6544964 رای
محمد زارع

محمد زارع
آکروبات و سیرک

نفر دوم فینال عصر جدید 5916362 رای
پارسا خائف

پارسا خائف
خوانندگی

نفر سوم فینال عصر جدید 5717064 رای
سعید فتحی روشن

سعید فتحی روشن
شعبده و منتال

نفر چهارم فینال عصر جدید 3148431 رای
دختران نینجا

گروه دختران نینجا
ورزشی

نفر پنجم فینال عصر جدید 3078787 رای

پشت صحنه