اعلام نتایج قسمت پنجم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله نیمه نهایی

اعلام نتایج قسمت پنجم

گروه دختران نینجا
گروه سربازان وطن

مشاهده اعلام نتایج قسمت پنجم از فصل اول برنامه عصر جدید

دختران نینجا

گروه دختران نینجا
ورزشی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4081320 رای
سربازان وطن

گروه سربازان وطن
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم 3364775 رای

تصاویر این قسمت