قسمت پنجم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله نیمه نهایی

قسمت پنجم

گروه دختران نینجا
آقای مهدی عبدالوند
گروه سربازان وطن

مشاهده قسمت پنجم از فصل اول برنامه عصر جدید

دختران نینجا

گروه دختران نینجا
ورزشی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4081320 رای
مهدی عبدالوند

مهدی عبدالوند
ورزشی

حذف توسط رای داوران
سربازان وطن

گروه سربازان وطن
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم 3364775 رای

تصاویر این قسمت