قسمت پنجم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت پنجم

آقای آرش محمدی
خانم ناهید عسکاره
آقای محمد حیدری-محمد خواجوی
آقای پارسا خائف
آقای محمدرضا کریمی
گروه اکروبات کمدی
آقای احسان فولادوند

مشاهده قسمت پنجم از فصل اول برنامه عصر جدید

آرش محمدی

آرش محمدی
ورزشی

حذف توسط رای داوران
ناهید عسکاره

ناهید عسکاره
بازیگری

صعود به مرحله دوم با رای مردم 731925 رای
محمد حیدری-محمد خواجوی

محمد حیدری-محمد خواجوی
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
پارسا خائف

پارسا خائف
خوانندگی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
محمدرضا کریمی

محمدرضا کریمی
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
اکروبات کمدی

گروه اکروبات کمدی
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
احسان فولادوند

احسان فولادوند
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت