اعلام نتایج قسمت سوم و چهارم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله نیمه نهایی

اعلام نتایج قسمت سوم و چهارم

خانم فاطمه عبادی
گروه پیرامید
آقای سعید فتحی روشن
گروه ریکو

مشاهده اعلام نتایج قسمت سوم و چهارم از فصل اول برنامه عصر جدید

فاطمه عبادی

فاطمه عبادی
طراحی و نقاشی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4603440 رای
پیرامید

گروه پیرامید
ورزشی

حذف با رای مردم 3187234 رای
سعید فتحی روشن

سعید فتحی روشن
شعبده و منتال

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4234141 رای
ریکو

گروه ریکو
ورزشی

حذف با رای مردم 3337534 رای

تصاویر این قسمت