قسمت چهارم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله نیمه نهایی

قسمت چهارم

گروه پیرامید
خانم زهرا بیرامی
خانم فاطمه عبادی

مشاهده قسمت چهارم از فصل اول برنامه عصر جدید

پیرامید

گروه پیرامید
ورزشی

حذف با رای مردم 3187234 رای
زهرا بیرامی

زهرا بیرامی
ورزشی

حذف توسط رای داوران
فاطمه عبادی

فاطمه عبادی
طراحی و نقاشی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4603440 رای

تصاویر این قسمت