قسمت سوم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله نیمه نهایی

قسمت سوم

آقای سعید فتحی روشن
آقای محمدمصطفی حصار
گروه ریکو

مشاهده قسمت سوم از فصل اول برنامه عصر جدید

سعید فتحی روشن

سعید فتحی روشن
شعبده و منتال

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4234141 رای
محمدمصطفی حصار

محمدمصطفی حصار
ورزشی

حذف توسط رای داوران
ریکو

گروه ریکو
ورزشی

حذف با رای مردم 3337534 رای

تصاویر این قسمت