اعلام نتایج قسمت اول و دوم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله نیمه نهایی

اعلام نتایج قسمت اول و دوم

خانم شکوفه عزیزی
آقای محمد زارع
گروه پسران خورشید
آقای پارسا خائف

مشاهده اعلام نتایج قسمت اول و دوم از فصل اول برنامه عصر جدید

شکوفه عزیزی

شکوفه عزیزی
بازیگری

حذف با رای مردم 3793869 رای
محمد زارع

محمد زارع
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4564570 رای
پسران خورشید

گروه پسران خورشید
ورزشی

حذف با رای مردم 3062356 رای
پارسا خائف

پارسا خائف
خوانندگی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4564570 رای

تصاویر این قسمت