قسمت اول - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله نیمه نهایی

قسمت اول

گروه پسران خورشید
گروه نو اندیشان
آقای پارسا خائف

مشاهده قسمت اول از فصل اول برنامه عصر جدید

پسران خورشید

گروه پسران خورشید
ورزشی

حذف با رای مردم 3062356 رای
نو اندیشان

گروه نو اندیشان
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
پارسا خائف

پارسا خائف
خوانندگی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 4564570 رای

تصاویر این قسمت