اعلام نتایج قسمت پانزدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

اعلام نتایج قسمت پانزدهم

گروه شوک
گروه سربازان وطن

مشاهده اعلام نتایج قسمت پانزدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

شوک

گروه شوک
متفرقه

حذف توسط رای داوران
سربازان وطن

گروه سربازان وطن
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2586547 رای

تصاویر این قسمت