قسمت چهاردهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

قسمت چهاردهم

گروه عروسک های غول پیکر ایران
آقای احمد رضا فلسفی
خانم فاطمه عبادی
گروه پسران ایران

مشاهده قسمت چهاردهم از فصل اول برنامه عصر جدید

عروسک های غول پیکر ایران

گروه عروسک های غول پیکر ایران
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم 2102834 رای
احمد رضا فلسفی

احمد رضا فلسفی
ورزشی

حذف توسط رای داوران
فاطمه عبادی

فاطمه عبادی
طراحی و نقاشی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 3049933 رای
پسران ایران

گروه پسران ایران
ورزشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت