قسمت سیزدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

قسمت سیزدهم

آقای وحید اقاجری
آقای سید مصطفی فرهانی
گروه خیر و شر
گروه دختران نینجا

مشاهده قسمت سیزدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

وحید اقاجری

وحید اقاجری
خوانندگی

حذف با رای مردم 2030298 رای
سید مصطفی فرهانی

سید مصطفی فرهانی
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
خیر و شر

گروه خیر و شر
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
دختران نینجا

گروه دختران نینجا
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 3473389 رای

تصاویر این قسمت