قسمت یازدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

قسمت یازدهم

گروه برتران دومینو
گروه ریکو
آقای علی جعفری
گروه ستاره ها

مشاهده قسمت یازدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

برتران دومینو

گروه برتران دومینو
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
ریکو

گروه ریکو
ورزشی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 3169005 رای
علی جعفری

علی جعفری
مهارت‌های شغلی

حذف توسط رای داوران
ستاره ها

گروه ستاره ها
ورزشی

حذف با رای مردم 2590655 رای

تصاویر این قسمت