قسمت نهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

قسمت نهم

گروه بلک لایت
خانم شکوفه عزیزی
آقای شروین حاجی پور
آقای علی یعقوبی-علیرضا یعقوبی

مشاهده قسمت نهم از فصل اول برنامه عصر جدید

بلک لایت

گروه بلک لایت
متفرقه

حذف توسط رای داوران
شکوفه عزیزی

شکوفه عزیزی
بازیگری

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2798618 رای
شروین حاجی پور

شروین حاجی پور
خوانندگی

حذف با رای مردم 2629056 رای
علی یعقوبی-علیرضا یعقوبی

علی یعقوبی-علیرضا یعقوبی
ورزشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت