اعلام نتایج قسمت پنجم و ششم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

اعلام نتایج قسمت پنجم و ششم

آقای مهدی عبدالوند
آقای پیام حسن نژاد
آقای محمد زارع
آقای آرمان امیدی

مشاهده اعلام نتایج قسمت پنجم و ششم از فصل اول برنامه عصر جدید

مهدی عبدالوند

مهدی عبدالوند
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 1736647 رای
پیام حسن نژاد

پیام حسن نژاد
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم 1542561 رای
محمد زارع

محمد زارع
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2659196 رای
آرمان امیدی

آرمان امیدی
خوانندگی

حذف با رای مردم 2659196 رای

تصاویر این قسمت