قسمت ششم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

قسمت ششم

آقای پیام حسن نژاد
آقای احسان قارزی
آقای مهدی عبدالوند
خانم ناهید عسکاره

مشاهده قسمت ششم از فصل اول برنامه عصر جدید

پیام حسن نژاد

پیام حسن نژاد
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم 1542561 رای
احسان قارزی

احسان قارزی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
مهدی عبدالوند

مهدی عبدالوند
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 1736647 رای
ناهید عسکاره

ناهید عسکاره
بازیگری

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت