اعلام نتایج قسمت سوم و چهارم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

اعلام نتایج قسمت سوم و چهارم

گروه پسران خورشید
آقای مجید ترکمان
آقای محمدمصطفی حصار
خانم فاطمه رادمنش

مشاهده اعلام نتایج قسمت سوم و چهارم از فصل اول برنامه عصر جدید

پسران خورشید

گروه پسران خورشید
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
مجید ترکمان

مجید ترکمان
استندآپ و تقلید صدا

حذف با رای مردم 2362304 رای
محمدمصطفی حصار

محمدمصطفی حصار
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2262977 رای
فاطمه رادمنش

فاطمه رادمنش
بازیگری

حذف با رای مردم 1485128 رای

تصاویر این قسمت