قسمت چهارم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

قسمت چهارم

آقای نوید قاسمی
آقای محمدمصطفی حصار
آقای رضا ازوجی
خانم فاطمه رادمنش

مشاهده قسمت چهارم از فصل اول برنامه عصر جدید

نوید قاسمی

نوید قاسمی
ورزشی

حذف توسط رای داوران
محمدمصطفی حصار

محمدمصطفی حصار
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2262977 رای
رضا ازوجی

رضا ازوجی
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران
فاطمه رادمنش

فاطمه رادمنش
بازیگری

حذف با رای مردم 1485128 رای

تصاویر این قسمت