اعلام نتایج قسمت اول و دوم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

اعلام نتایج قسمت اول و دوم

آقای پارسا خائف
گروه ضامن آهو
گروه اژدهای سرخ
آقای رضا ارمند پیشه

مشاهده اعلام نتایج قسمت اول و دوم از فصل اول برنامه عصر جدید

پارسا خائف

پارسا خائف
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2926905 رای
ضامن آهو

گروه ضامن آهو
ورزشی

حذف با رای مردم 1198144 رای
اژدهای سرخ

گروه اژدهای سرخ
ورزشی

حذف با رای مردم 1029461 رای
رضا ارمند پیشه

رضا ارمند پیشه
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2190136 رای

تصاویر این قسمت