قسمت دوم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

قسمت دوم

گروه اژدهای سرخ
خانم شیوا رضوی پور
آقای رضا ارمند پیشه
آقای محمد مهدی حیدریان

مشاهده قسمت دوم از فصل اول برنامه عصر جدید

اژدهای سرخ

گروه اژدهای سرخ
ورزشی

حذف با رای مردم 1029461 رای
شیوا رضوی پور

شیوا رضوی پور
دوبله

حذف توسط رای داوران
رضا ارمند پیشه

رضا ارمند پیشه
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2190136 رای
محمد مهدی حیدریان

محمد مهدی حیدریان
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت