قسمت اول - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله دوم

قسمت اول

آقای پارسا خائف
گروه ضامن آهو
خانم یسرا سلیمانی
گروه آرمیک

مشاهده قسمت اول از فصل اول برنامه عصر جدید

پارسا خائف

پارسا خائف
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2926905 رای
ضامن آهو

گروه ضامن آهو
ورزشی

حذف با رای مردم 1198144 رای
یسرا سلیمانی

یسرا سلیمانی
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
آرمیک

گروه آرمیک
ورزشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت