قسمت بیست و پنجم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت بیست و پنجم

گروه برتران دومینو
خانم مهسا خراسانی
گروه علی میرچناری-محمد سالاری
گروه سربازان وطن
آقای امیر بهرام کاویانپور
خانم عارفه عسگری
آقای احمد رضا فلسفی

مشاهده قسمت بیست و پنجم از فصل اول برنامه عصر جدید

برتران دومینو

گروه برتران دومینو
شعبده و منتال

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی
مهسا خراسانی

مهسا خراسانی
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران
علی میرچناری-محمد سالاری

گروه علی میرچناری-محمد سالاری
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
سربازان وطن

گروه سربازان وطن
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
امیر بهرام کاویانپور

امیر بهرام کاویانپور
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
عارفه عسگری

عارفه عسگری
استندآپ و تقلید صدا

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
احمد رضا فلسفی

احمد رضا فلسفی
ورزشی

صعود به مرحله دوم با رای مردم رای

تصاویر این قسمت