قسمت بیست و چهارم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت بیست و چهارم

آقای سعید صالحی
گروه سازه های ماکارانی
آقای رضا پور تیمور
خانم زهره بحرالعلومی
آقای کارزان و عبدالباسط قاسمی
آقای سید مصطفی فرهانی
خانم شکوفه عزیزی

مشاهده قسمت بیست و چهارم از فصل اول برنامه عصر جدید

سعید صالحی

سعید صالحی
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
سازه های ماکارانی

گروه سازه های ماکارانی
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
رضا پور تیمور

رضا پور تیمور
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
زهره بحرالعلومی

زهره بحرالعلومی
متفرقه

صعود به مرحله دوم با رای مردم رای
کارزان و عبدالباسط قاسمی

کارزان و عبدالباسط قاسمی
خوانندگی

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی آقای آریا عظیمی نژاد
سید مصطفی فرهانی

سید مصطفی فرهانی
شعبده و منتال

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
شکوفه عزیزی

شکوفه عزیزی
بازیگری

صعود به مرحله اول با کارت طلایی آقای سید بشیر حسینی

تصاویر این قسمت