قسمت بیست و سوم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت بیست و سوم

گروه خیر و شر
خانم نیوشا ارزنده
گروه دو دلقک و نصفی
گروه پایتخت
آقای محمد بیک محمدی
آقای حامد نصیری
آقای رضا ازوجی

مشاهده قسمت بیست و سوم از فصل اول برنامه عصر جدید

خیر و شر

گروه خیر و شر
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
نیوشا ارزنده

نیوشا ارزنده
طراحی و نقاشی

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی خانم رویا نونهالی
دو دلقک و نصفی

گروه دو دلقک و نصفی
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
پایتخت

گروه پایتخت
ورزشی

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی
محمد بیک محمدی

محمد بیک محمدی
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
حامد نصیری

حامد نصیری
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
رضا ازوجی

رضا ازوجی
طراحی و نقاشی

صعود به مرحله دوم با رای مردم رای

تصاویر این قسمت