قسمت بیست و دوم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت بیست و دوم

آقای حامد نصر ابادیان
آقای محمد جواد لطفی
گروه نقاشی پرواز سایه ها
آقای ابوالفظل مرادی
آقای مهرداد داوود ابادی
آقای حامد میر مطهری
آقای سید مجتبی ال علی

مشاهده قسمت بیست و دوم از فصل اول برنامه عصر جدید

حامد نصر ابادیان

حامد نصر ابادیان
بازیگری

حذف توسط رای داوران
محمد جواد لطفی

محمد جواد لطفی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
نقاشی پرواز سایه ها

گروه نقاشی پرواز سایه ها
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران
ابوالفظل مرادی

ابوالفظل مرادی
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
مهرداد داوود ابادی

مهرداد داوود ابادی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
حامد میر مطهری

حامد میر مطهری
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
سید مجتبی ال علی

سید مجتبی ال علی
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت