قسمت بیست یکم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت بیست یکم

گروه پیمان حیدری
آقای بردیا رهنورد
آقای مجید چیت ساز
گروه اکشن یزد
آقای روزبه سلمانی
خانم فاطمه رادمنش
آقای رضا ارمند پیشه

مشاهده قسمت بیست یکم از فصل اول برنامه عصر جدید

پیمان حیدری

گروه پیمان حیدری
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
بردیا رهنورد

بردیا رهنورد
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
مجید چیت ساز

مجید چیت ساز
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران
اکشن یزد

گروه اکشن یزد
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
روزبه سلمانی

روزبه سلمانی
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

حذف توسط رای داوران
فاطمه رادمنش

فاطمه رادمنش
بازیگری

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
رضا ارمند پیشه

رضا ارمند پیشه
خوانندگی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 1386949 رای

تصاویر این قسمت