قسمت بیستم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت بیستم

گروه رو به جلو
خانم فاطمه عبادی
آقای وحید اقاجری
آقای عباده امین
آقای محمد هادی درویشی
آقای رضا عبدی دزفولی
آقای سامان قنبری-میلاد ناصری

مشاهده قسمت بیستم از فصل اول برنامه عصر جدید

رو به جلو

گروه رو به جلو
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
فاطمه عبادی

فاطمه عبادی
طراحی و نقاشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
وحید اقاجری

وحید اقاجری
خوانندگی

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی آقای امین حیایی
عباده امین

عباده امین
بازیگری

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
محمد هادی درویشی

محمد هادی درویشی
استندآپ و تقلید صدا

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
رضا عبدی دزفولی

رضا عبدی دزفولی
دوبله

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
سامان قنبری-میلاد ناصری

سامان قنبری-میلاد ناصری
ورزشی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 2207103 رای

تصاویر این قسمت