قسمت دوم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت دوم

گروه زانکو
آقای رامین عسگری راد
آقای فرهان منصوری
آقای محمد ولوی
خانم زهرا بیرامی
آقای هوتن شکاری
آقای مجید نجاتمنش

مشاهده قسمت دوم از فصل اول برنامه عصر جدید

زانکو

گروه زانکو
ورزشی

حذف توسط رای داوران
رامین عسگری راد

رامین عسگری راد
مجری‌گری

حذف توسط رای داوران
فرهان منصوری

فرهان منصوری
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
محمد ولوی

محمد ولوی
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
زهرا بیرامی

زهرا بیرامی
ورزشی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 908175 رای
هوتن شکاری

هوتن شکاری
ورزشی

صعود به مرحله اول توسط رای داوران
مجید نجاتمنش

مجید نجاتمنش
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت