قسمت نوزدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت نوزدهم

گروه تئاتر آفتاب
آقای مجید ترکمان
آقای محمد امین پناهی
آقای محمد زارع
آقای کسری احدیان
آقای امیر محیسنی

مشاهده قسمت نوزدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

تئاتر آفتاب

گروه تئاتر آفتاب
بازیگری

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
مجید ترکمان

مجید ترکمان
استندآپ و تقلید صدا

صعود به مرحله دوم با رای مردم 1680848 رای
محمد امین پناهی

محمد امین پناهی
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
محمد زارع

محمد زارع
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
کسری احدیان

کسری احدیان
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
امیر محیسنی

امیر محیسنی
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت