قسمت هجدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت هجدهم

آقای امیر شریفی
آقای محمد پارسا قاضی
آقای محمد فرحبخش
گروه اژدهای سرخ
آقای پیام حسن نژاد
آقای سهیل گودرزی
گروه پسران پارکور

مشاهده قسمت هجدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

امیر شریفی

امیر شریفی
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
محمد پارسا قاضی

محمد پارسا قاضی
مهارت‌های شغلی

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی آقای سید بشیر حسینی
محمد فرحبخش

محمد فرحبخش
بازیگری

حذف توسط رای داوران
اژدهای سرخ

گروه اژدهای سرخ
ورزشی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 1297709 رای
پیام حسن نژاد

پیام حسن نژاد
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
سهیل گودرزی

سهیل گودرزی
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
پسران پارکور

گروه پسران پارکور
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت