قسمت هفدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت هفدهم

گروه شوک
آقای محمدرضا ذریه
گروه طوفان
آقای هادی مرتضی زاده
آقای مهدی عین الهی
گروه دوبله گروهمون
آقای ایمان کریوند

مشاهده قسمت هفدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

شوک

گروه شوک
متفرقه

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
محمدرضا ذریه

محمدرضا ذریه
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران
طوفان

گروه طوفان
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
هادی مرتضی زاده

هادی مرتضی زاده
استندآپ و تقلید صدا

صعود به مرحله دوم با رای مردم 2404581 رای
مهدی عین الهی

مهدی عین الهی
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران
دوبله گروهمون

گروه دوبله گروهمون
دوبله

حذف توسط رای داوران
ایمان کریوند

ایمان کریوند
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت