قسمت شانزدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت شانزدهم

آقای محمد علی شهبازی و آرش پیر هادی
خانم نسترن عظیمیان
آقای علیرضا نوری
آقای مصطفی احمدی
گروه آوازی تهران
گروه ستاره ها
آقای ارشیا شاه کرمی

مشاهده قسمت شانزدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

محمد علی شهبازی و آرش پیر هادی

محمد علی شهبازی و آرش پیر هادی
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
نسترن عظیمیان

نسترن عظیمیان
مجری‌گری

حذف توسط رای داوران
علیرضا نوری

علیرضا نوری
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
مصطفی احمدی

مصطفی احمدی
استندآپ و تقلید صدا

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
آوازی تهران

گروه آوازی تهران
خوانندگی

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی آقای آریا عظیمی نژاد
ستاره ها

گروه ستاره ها
ورزشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
ارشیا شاه کرمی

ارشیا شاه کرمی
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت