قسمت پانزدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت پانزدهم

گروه ضامن آهو
خانم لادن جان نسار
آقای آرمان امیدی
آقای علی جعفری
گروه بدمینتون
آقای علیرضا محمدی
آقای فرهاد تیموری

مشاهده قسمت پانزدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

ضامن آهو

گروه ضامن آهو
ورزشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
لادن جان نسار

لادن جان نسار
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
آرمان امیدی

آرمان امیدی
خوانندگی

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی آقای آریا عظیمی نژاد
علی جعفری

علی جعفری
مهارت‌های شغلی

صعود به مرحله اول با رای مردم 1879034 رای
بدمینتون

گروه بدمینتون
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
علیرضا محمدی

علیرضا محمدی
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
فرهاد تیموری

فرهاد تیموری
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت