قسمت سیزدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت سیزدهم

آقای نوید قاسمی
آقای عابدین مستانه
آقای نیما عبدالشاهی
خانم آدرینا توشه
گروه کارونیا
آقای محمد مهدی کرمی
آقای ابوالفظل صابر مختاری

مشاهده قسمت سیزدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

نوید قاسمی

نوید قاسمی
ورزشی

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی آقای امین حیایی
عابدین مستانه

عابدین مستانه
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
نیما عبدالشاهی

نیما عبدالشاهی
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
آدرینا توشه

آدرینا توشه
بازیگری

صعود به مرحله اول با رای مردم 1499517 رای
کارونیا

گروه کارونیا
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله اول توسط رای داوران
محمد مهدی کرمی

محمد مهدی کرمی
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
ابوالفظل صابر مختاری

ابوالفظل صابر مختاری
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت