قسمت دوازدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت دوازدهم

آقای محمد حسین امینی
آقای رحمان تک دهقان
آقای علی عابدی
آقای مصطفی رنجبر
خانم سارا احمدی
آقای حامد کارگر
آقای هامون همت

مشاهده قسمت دوازدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

محمد حسین امینی

محمد حسین امینی
متفرقه

حذف توسط رای داوران
رحمان تک دهقان

رحمان تک دهقان
خوانندگی

صعود به مرحله اول توسط رای داوران
علی عابدی

علی عابدی
مهارت‌های شغلی

حذف توسط رای داوران
مصطفی رنجبر

مصطفی رنجبر
ورزشی

حذف توسط رای داوران
سارا احمدی

سارا احمدی
مجری‌گری

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
حامد کارگر

حامد کارگر
شعبده و منتال

صعود به مرحله اول با رای مردم رای
هامون همت

هامون همت
دوبله

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت