قسمت یازدهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت یازدهم

آقای علی یعقوبی-علیرضا یعقوبی
آقای مهرداد رمضانی
آقای آریا مرادی
آقای محمد مهدی حیدریان
خانم مائده مرد فرد
آقای میثم رحیم پور

مشاهده قسمت یازدهم از فصل اول برنامه عصر جدید

علی یعقوبی-علیرضا یعقوبی

علی یعقوبی-علیرضا یعقوبی
ورزشی

صعود به مرحله اول با رای مردم رای
مهرداد رمضانی

مهرداد رمضانی
استندآپ و تقلید صدا

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
آریا مرادی

آریا مرادی
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
محمد مهدی حیدریان

محمد مهدی حیدریان
شعبده و منتال

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
مائده مرد فرد

مائده مرد فرد
مجری‌گری

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
میثم رحیم پور

میثم رحیم پور
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت