قسمت دهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت دهم

آقای مهدی عبدالوند
آقای امیرحسین اقبالی
گروه فی البداهه
گروه نو اندیشان
آقای امیر اکرامی
آقای علی عبدالهی
آقای شایان سلطانی

مشاهده قسمت دهم از فصل اول برنامه عصر جدید

مهدی عبدالوند

مهدی عبدالوند
ورزشی

صعود به مرحله اول با رای مردم 1073762 رای
امیرحسین اقبالی

امیرحسین اقبالی
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
فی البداهه

گروه فی البداهه
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
نو اندیشان

گروه نو اندیشان
شعبده و منتال

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
امیر اکرامی

امیر اکرامی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
علی عبدالهی

علی عبدالهی
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
شایان سلطانی

شایان سلطانی
بازیگری

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت