قسمت اول - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت اول

گروه صفر
آقای علی سعیدی
خانم فاطمه رضایی
آقای سعید فتحی روشن
آقای احسان موسوی نژاد
خانم شیوا رضوی پور
آقای امیرعلی پرورش زاده

مشاهده قسمت اول از فصل اول برنامه عصر جدید

صفر

گروه صفر
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
علی سعیدی

علی سعیدی
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران
فاطمه رضایی

فاطمه رضایی
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
سعید فتحی روشن

سعید فتحی روشن
شعبده و منتال

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
احسان موسوی نژاد

احسان موسوی نژاد
ورزشی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 663441 رای
شیوا رضوی پور

شیوا رضوی پور
دوبله

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی آقای سید بشیر حسینی
امیرعلی پرورش زاده

امیرعلی پرورش زاده
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت

پشت صحنه