فصل اول / مرحله فینال

قسمت دوم فینال

آقای سعید فتحی روشن
آقای محمد زارع

مشاهده قسمت دوم فینال از فصل اول برنامه عصر جدید

سعید فتحی روشن

سعید فتحی روشن
شعبده و منتال

نفر چهارم فینال عصر جدید 3148431 رای
محمد زارع

محمد زارع
آکروبات و سیرک

نفر دوم فینال عصر جدید 5916362 رای

تصاویر این قسمت

برنامه تلویزیونی عصر جدید

اولین و بزرگ ترین برنامه استعدادیابی تلویزیونی در ایران با نام عصرجدید و با حضور استعدادهای ویژه در زمینه های سرگرمی، هنری و مهارت های ورزشی که از شبکه سه پخش می شود. اگر دوست دارید در این برنامه شرکت کنید و استعداد خود را به نمایش بگذارید، باید بدانید که تنها راه پذیرش اولیه، ارسال ویدیو با استانداردهای تعریف شده است.